Cùng địa phương
Cùng ngành nghề

Ngành nghề kinh doanh Công Ty TNHH Mtv Ngọc Sơn Lạng Sơn

Ngành nghề kinh doanh Công Ty TNHH Mtv Ngọc Sơn Lạng Sơn

Công Ty TNHH Mtv Ngọc Sơn Lạng Sơn có ngành nghề kinh doanh chính là Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa.
Công Ty TNHH Mtv Ngọc Sơn Lạng Sơn được thành lập ngày 12/01/2018. Địa chỉ: Số 257 đường Trần Đăng Ninh, Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn. Đăng ký & quản lý bởi .

Ngoài các ngành nghề kinh doanh chính Công Ty TNHH Mtv Ngọc Sơn Lạng Sơn còn tham giam hoạt động các ngành nghề kinh doanh được liệt kê sau đây.


Notice: Undefined variable: now_cot_nganh_nghe in /var/www/sondv/datacongty.com/v1_includes/inc_cot_info_nganh_nghe.php on line 4
Error in query string