Cùng địa phương
Cùng ngành nghề

Ngành nghề kinh doanh Công Ty TNHH Lâm Nghiệp Hồng Đức

Ngành nghề kinh doanh Công Ty TNHH Lâm Nghiệp Hồng Đức

Công Ty TNHH Lâm Nghiệp Hồng Đức có ngành nghề kinh doanh chính là Trồng rừng và chăm sóc rừng.
Công Ty TNHH Lâm Nghiệp Hồng Đức được thành lập ngày 12/01/2018. Địa chỉ: Thôn Vườn Rậm, Xã Sơn Dương, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh. Đăng ký & quản lý bởi .

Ngoài các ngành nghề kinh doanh chính Công Ty TNHH Lâm Nghiệp Hồng Đức còn tham giam hoạt động các ngành nghề kinh doanh được liệt kê sau đây.


Notice: Undefined variable: now_cot_nganh_nghe in /var/www/sondv/datacongty.com/v1_includes/inc_cot_info_nganh_nghe.php on line 4
Error in query string