Cùng địa phương
Cùng ngành nghề

Ngành nghề kinh doanh Công Ty Cổ Phần Honest Hạ Long

Ngành nghề kinh doanh Công Ty Cổ Phần Honest Hạ Long

Công Ty Cổ Phần Honest Hạ Long có ngành nghề kinh doanh chính là Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.
Công Ty Cổ Phần Honest Hạ Long được thành lập ngày 12/01/2018. Địa chỉ: Số nhà 64/63, tổ 2 Khu Hoàng Hoa Thám, Phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh. Đăng ký & quản lý bởi .

Ngoài các ngành nghề kinh doanh chính Công Ty Cổ Phần Honest Hạ Long còn tham giam hoạt động các ngành nghề kinh doanh được liệt kê sau đây.


Notice: Undefined variable: now_cot_nganh_nghe in /var/www/sondv/datacongty.com/v1_includes/inc_cot_info_nganh_nghe.php on line 4
Error in query string