Cùng địa phương
Cùng ngành nghề

Ngành nghề kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Ht Properties

Ngành nghề kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Ht Properties

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Ht Properties có ngành nghề kinh doanh chính là Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Ht Properties được thành lập ngày 12/01/2018. Địa chỉ: Số nhà 203 Nguyễn Văn Cừ, tổ 1, khu 3, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh. Đăng ký & quản lý bởi .

Ngoài các ngành nghề kinh doanh chính Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Ht Properties còn tham giam hoạt động các ngành nghề kinh doanh được liệt kê sau đây.


Notice: Undefined variable: now_cot_nganh_nghe in /var/www/sondv/datacongty.com/v1_includes/inc_cot_info_nganh_nghe.php on line 4
Error in query string