Công ty doanh nghiệp tham gia ngành nghề Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên