Công ty doanh nghiệp tham gia ngành nghề Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học