Công ty doanh nghiệp tham gia ngành nghề Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và