Công ty doanh nghiệp tham gia ngành nghề Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không