Công ty doanh nghiệp tham gia ngành nghề Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào