Công ty doanh nghiệp tham gia ngành nghề Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các